Selecteer hieronder eerst het project of de gemeente waarvan u de data van de sensoren wilt opvragen. Vraag daarna de gegevens op. LET OP: het opvragen van de gegevens kan enkele minuten tot een half uur duren. De opgevraagde data wordt direct getoond als sensoren op de kaart. U kunt de data vervolgens downloaden en op een ander moment weer inladen. Zo hoeft u niet elke keer dat u de tool gebruikt, de data opnieuw op te halen.

Toelichting

De data van de sensoren wordt opgehaald met de API van het Samen Meten dataportaal. Meer informatie is te vinden op: Samenmeten.nl

Laad eerst de locaties van de meetstations van Luchtmeetnet via de button. Selecteer daarna de stations waarvan u de meetgegevens wilt opvragen. De opgevraagde data wordt direct getoond. Meteen kunt u ze ook downloaden en op een ander moment weer inladen, zodat u niet elke keer hoeft te wachten.

Geselecteerde stations:


Toelichting

De gegevens worden opgehaald met de API van luchtmeetnet. Meer informatie over de gegevens is te vinden op: luchtmeetnet.nl

Laad eerst de locaties van de meetstations van het KNMI via de button. Selecteer daarna de stations waarvan u de meetgegevens wilt opvragen. De opgevraagde data wordt direct getoond. Meteen kunt u ze ook downloaden en op een ander moment weer inladen, zodat u niet elke keer hoeft te wachten.

Geselecteerde stations:


Toelichting

De gegevens worden opgehaald van het KNMI. Meer informatie over de gegevens is te vinden via het KNMI

Deze grafiek laat de tijdreeks van de sensor in vergelijking met het meetstation zien.

Toelichting

Als je <c3><a9><c3><a9>n of meerdere sensoren aanklikt, zie je een tijdreeks van de uurlijkse sensorwaarden voor de geselecteerde periode. Deze waarden kan je vergeleken met metingen van het dichtsbijzijnde meetstation van het luchtmeetnet. Op de x-as zie je de geselecteerde tijdsperiode; op de y-as staat de concentratie PM10 of PM2,5 in ug/m3

Deze grafiek laat de gemiddelde concentratie van de sensor in vergelijking met het meetstation zien.

Toelichting

Als je een sensor of groep sensoren selecteert, zie je het gemiddelde voor de geselecteerde tijdreeks. Vanaf een jaar data wordt het mogelijk om een jaargemiddelde concentratie te berekenen.

Deze grafiek laat het gemiddelde van de (groep) sensor(en) zien per dag.

Toelichting

Als je <c3><a9><c3><a9>n of meer sensoren aanklikt, wordt de gemiddelde concentratie per dag getoond in een standaard kalenderformaat. Dit maakt het mogelijk om snel inzicht te krijgen op welke dagen de concentraties hoog (of laag) waren. Op dit moment wordt het kleurverloop gekozen op basis van een schaal van 0 tot 150 μg/m3. Dit betekent dat licht gekleurde dagen gemiddeld een lage concentratie hadden; donkerpaarse dagen geven aan dat de concentratie die dag hoog was.

Deze grafieken laten het gemiddelde zien voor verschillende tijdsperioden per sensor of sensorgroep.

Toelichting

Als je een sensor aanklikt, wordt de gemiddelde concentratie per tijdsperiode getoond. De bovenste grafiek laat de gemiddelde uurwaarde, uitgesplitst naar weekdag, zien. Onder zie je de gemiddelde concentratie op elk uur van de dag (links), in het midden zie je de gemiddelde concentratie per maand en rechts zie je de gemiddelde concentratie per dag van de week.

Deze grafiek toont de gemiddelde concentratie per windrichting per sensor of sensorgroep.

LET OP: als het KNMI-station geen gegevens over de wind of de sensor alleen 0 ug/m3 gemeten heeft, is deze concentratieroos vreemd. Check of er een windroos voor dit KNMI-station is. Check in de tijdreeks of de sensor metingen boven de 0 ug/m3 heeft.

Toelichting

Als je een sensor aanklikt, wordt een concentratieroos getoond. Deze toont per windsector het gemiddelde van de sensormetingen wanneer de wind uit die richting waaide. Voorbeeld: als aan de rechterbovenzijde van de grafiek de grijze lijntjes op de streep voor 20 ug/m3 ligt en aan de linkerbovenzijde op 10 μg/m3. dan betekent dit dat bij wind van het noordoosten de concentraties hoger zijn dan bij wind vanuit het noordwesten.

Deze grafiek toont per windrichting de relatieve bijdrage aan de totale gemiddelde concentratie per sensor of sensorgroep.

LET OP: als het KNMI-station geen gegevens over de wind heeft, kan er geen concentratieroos (%) worden getoond. Check of er een windroos voor dit KNMI-station is.

Toelichting

Als je een sensor aanklikt, wordt een gewogen concentratieroos getoond. Deze berekent per windsector het aandeel (in %) van deze sector in de totale gemiddelde concentratie. De gemiddelde concentratie per sector wordt hiervoor gewogen naar hoe vaak deze windrichting voorkomt. Voorbeeld: als er linksonder een driehoek ligt op de grijze lijn met 15% met een grote lichtpaarse vulling en een hele kleine donkerpaarse vulling, betekent dit dat de wind zo'n 15% van de tijd uit het zuidwesten waait en grotedeels lage concentraties (lichtpaarse vulling) brengt en slechts af en toe een hoge concenetratie (donkerpaarse vulling).

Deze grafiek toont per windrichting hoe vaak en hoe hard de wind waaide per sensor of sensorgroep.

LET OP: als het KNMI-station geen gegevens over de wind heeft, kan er geen windroos worden getoond.

Toelichting

Als je een sensor aanklikt, wordt een windroos getoond. Deze windroos laat de windsnelheid en -richting zien van het dichtstbijzijnde KNMI-station. Voor elke windsector toont de grafiek in hoeveel procent van de tijd de wind vanuit die richting waaide. De gekleurde blokken geven de windsnelheid aan. Bijvoorbeeld: wanneer de wind voornamelijk uit het zuidwesten komt, zie je de langste blokken linksonder (tussen zuid en west in). Als je wilt weten hoe hard de wind waaide, bekijk je de kleur van de blokken. Hoe donkerder de kleur, hoe harder de wind.